DỊCH VỤ SỬA CHỮA CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO, LINH KIỆN

Ngoài việc cung cấp thiết bị, TMT còn cung cấp cho khách hàng các vật tư tiêu hao, linh kiện.. của các thiết bị mà Công ty đã cung cấp đảm bảo chính hãng sản xuất với giá cả hợp lý.

Sau thời gian bảo hành nếu khách hàng không ký hợ đồng bảo trì, Công ty vẫn cung cấp cho khách hàng dịch vụ sửa chữa có phí.